Garantie

Hydroline Partner Garantievoorwaarden.

Deze garantievoorwaarden zijn bedoelt voor Hydroline Garage Partners.   Partners zorgen voor elkaar.

Onze inzet:  

Wij leveren een product uit eigen fabricage; altijd 100% geteste kwaliteit. Is het stuurhuis goedgekeurd, hoeft u aan dat onderdeel niet te twijfelen. In tegenstelling tot wat wij vaak in onze markt zien, vervangen wij alle slijt en afdichtdelen. Geen symptoomrevisie of gereviverf bij Hydroline.

3 jaar ‘staffel’ garantie; (max 40.000km) op hydraulische stuurhuizen.

 

Mocht uw klant onverhoopt opnieuw bij u staan, dan gaan we daar als volgt mee om.

-         Binnen de eerste 3 maanden zullen wij direct (zover beschikbaarheid toestaat) een vervangend onderdeel zenden. Beoordeling volgt later. Tijdens de beoordeling van het vervangen onderdeel in onze werkplaats, zullen wij oordelen wie en wat. We zullen dit altijd illustreren met digitale foto’s en/of bewaard materiaal. De beoordeelde onderdelen blijven hierna 3 maanden in quarantaine voor contra expertise.   Vragen als “is er afdoende gespoeld? “ en “ zijn de hoezen nog heel” worden nu beantwoord. Afhankelijk daarvan wordt bekeken of u in aanmerking komt voor uit- en inbouwkosten. Deze zijn gerelateerd aan flat rate en de werkelijke kostprijs van de uren. Daarboven is de uitkering beperkt tot een maximum van € 200,- ex BTW. Er worden geen verdere kosten vergoed als sleepkosten, vervangend vervoer, etc. U krijgt altijd de herlevering gecrediteerd.

-         Na 3 maanden en tot 24 maanden zullen wij u eerst verzoeken het onderdeel in te zenden voor de beoordeling. Met het onderdeel in handen kunnen wij u meer tegemoet komen dan wanneer er reeds een volledig ruilstuurhuis al gemonteerd is. De beoordeling gaat op dezelfde manier, er is een maximum uitkering van € 200,- ex BTW. Er worden geen verdere kosten vergoed als sleepkosten, vervangend vervoer, etc. Mocht geoordeeld worden dat de oorzaak niet te herleiden is naar verkeerd materiaal gebruik of verkeerd vakmanschap door Hydroline, zal er geen uitkering voor arbeidsloon plaatsvinden.
Vaak zal de reparatie van het onderdeel kosteloos zijn.

-         Ook het derde jaar laten wij u niet zitten; ook inzenden en beoordelen.  Er zal geen uitkering voor arbeidsloon plaatsvinden. Er worden geen verdere kosten vergoed als sleepkosten, vervangend vervoer, etc.
Vaak zal de reparatie van het onderdeel kosteloos zijn of tegen kostprijs aangeboden worden.

-         Extra notitie met betrekking tot elektrische onderdelen als stuurkolommen en -pompen; Nagenoeg altijd zal er gereviseerd worden met geheel nieuwe (origineel fabricaat) componenten. De duurzaamheid van sommige originele componenten zijn dermate onzeker dat deze regeling hiervoor niet in ieder geval geldt, wél zullen wij u immer bijstaan het probleem met uw klant voordelig op te lossen.

-      Voor elektrische componenten geldt een maximum van 1 jaar en 25.000 km.
-      Voor onderdelen als servotronic modules die u als eigen deel retour geleverd worden bij opdracht revisies geldt dat deze mogelijk getest zijn, maar absoluut uitgesloten zijn van enige garantie.

Indien wij ter voldoening aan onze garantie verplichting (onderdelen van) geleverde producten vervangen, worden de vervangen (onderdelen van) producten onze eigendom.

Onze garantie geldt niet:

-        indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
-        indien wij in overeenstemming met de opdracht gebruikt materiaal of gebruikte goederen leveren;
-        indien niet alle instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften of adviezen stipt en volledig zijn nagekomen (SPOELEN!)
-        indien producten ter bewerking, reparatie en dergelijke worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen. Voor onderdelen welke wij niet zelf vervaardigen, verlenen wij niet meer garantie dan door onze leveranciers aan ons wordt gegeven.

 

 

Onze garantie vervalt, indien:

-     het fouten betreft welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot fabricage;
-     opdrachtgever op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde producten verricht of laat verrichten;
-     opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, zoals onder meer ten aanzien van inspectie en reclamering.
-     opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet of heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen inzake deze of latere opdrachten.

Deze garantie is niet overdraagbaar. 

Voor verdere informatie: zie de leveringsvoorwaarden welke u bij uw eerste order heeft ontvangen, of mail: info@hydroline.nl

Deze garantievoorwaarden zijn bedoelt voor Hydroline Garage Partners.   Partners zorgen voor elkaar.

© 2013 - 2024 Hydroline | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel